Rabu, 22 Februari 2012

Do'a Khatam Qur'an

Ya Allah, karuniakan kasih sayang-Mu kepadaku melalui Al-Qur'an-Mu. Jadikan ia iman, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkan aku jika aku lupa mengingat ayat-ayatnya. Ajari aku ayat-ayat yang susah untuk dipahami. Beri aku kenikmanatan ketika membacanya di kala siang atau malam. Dan, jadikan ia sebagai hujjah bagiku wahai Tuhan sekalian alam.

Ya Allah, baguskanlah agamaku yang akan menjadi kehormatan segala urusanku. Berilah aku kebaikan di dunia sebagai tempat aku menjalani hidup. Berilah aku kebaikan di akhirat yang menjadi tempat aku kembali. Jadikan kehidupan ini sebagai tempat menambah kebaikan, dan jadikan kematian sebagai pembebas dari semua kejahatan.

Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di penghujungnya, sebaik-baik pekerjaanku di akhir kehidupanku, dan hari terbaikku pada hari ketika aku bertemu dengan-Mu

Ya Allah, aku memohon kehidupan yang nyaman, kematian yang damai, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan.

Ya Allah, aku meminta kepada-Mu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, dan kematian terbaik. Kuatkan aku, beratkan timbangan kebaikanku, kukuhkan imanku, tinggikan derajatku, terima salatku, ampuni dosa-dosaku, dan berilah aku surga tertinggi.

Ya Allah, aku memohon karunia yang harus Engkau berikan, ampunan yang harus Engkau karuniakan, pembebasan dari segala dosa, ganimah untuk segala kebaikan, kemenangan dengan meraih surga, dan keselamatan dari siksa neraka.

Ya Allah, beri kami kebaikan dalam setiap urusan, serta beri kami pahala atas segala kepedihan dunia dan siksa akhirat.

Ya Allah, beri kami rasa takut kepada-Mu yang menghalangi kami berbuat maksiat. Anugrahi kami ketaatan yang akan mengantarkan kami ke surga-Mu. Beri kami keyakinan yang akan meringankan setiap musibah dunia. Beri kami kenikmatan melalui pendengaran dan penglihatan, serta beri kami kekuatan hidup. Jadikan semua itu warisan dari kami. Jadilah pembalas bagi setiap yang menzalimi kami, dan bantulah kami menghadapi musuh-musuh kami. Janganlah Engkau timpakan musibah ketika kami memeluk Islam. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita kami dan akhir ilmu kami. Janganlah Engkau tundukkan kami pada orang-orang yang tidak menyayangi kami.

Ya Allah, tidaklah Engkau sisakan sebuah dosa, kecuali Engkau memupusnya. Tidaklah Engkau sisakan kegelisahan, kecuali Engkau beri jalan keluarnya. Tidaklah Engkau biarkan sebuah utang, kecuali Engkau melunasinya. Dan tidaklah Engkau munculkan keinginan-keinginan dunia, kecuali Engkau memenuhinya wahai Yang Maha Pengasih.

Ya Tuhan kami, beri kami kebaikan di dunia dan diakhirat dan jaga kami dari siksa neraka. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada nabi kita Muhammad saw., keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang terpilih.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar